BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của volvosaigon.com.vn quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi một số thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email.

– Chúng tôi cũng thu thập thông tin khi quý khách truy cập vào website bao gồm: số trang, các trang bạn click, địa chỉ ip, loại brower, ngôn ngữ sử dụng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

xetaivinhphat.vn sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp để:

– Liên hệ với khách hàng khi cần thiết

– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm

– Giải đáp thắc mắc của khách hàng

– Cung cấp cho khách hàng các thông tin mới trên website của chúng tôi: các sản phẩm mới, các chương trình khuyến mại..

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại đều được lưu trữ tại máy chủ của volvosaigon.com.vn